งานราชการ อาชีพปี 2559 : สมัครสอบงานราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม


งานราชการ อาชีพปี 2559 : สมัครสอบงานราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม ขอแชร์ข่าวประกาศรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ณ สำนักงานศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 8 - 28 กันยายน 2559ได้แก่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ
จำนวน 16 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา และได้ประกอบวิชาชีพทางกฏหมายตามที่ กศ. กำหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และปริญญาในสาขาอื่นที่ ก.ศ. กำหนด ซึ่งไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และได้ประกอบวิชาชีพอื่น ตามที่ กศ. กำหนดไม่น้อยกว่า 4 ปี
- ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
- ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ 

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
จำนวน 12 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาทางอาชญาวิทยากระบวนการยุติธรรม ทางศิลปศาสตร์
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางสังคมศาสตร์ หรือคุณวุฒิระดับปริญาตรีอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที 8 - 28 กันยายน 2559 ที่เว็บไซต์ ojoc.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ

าชีพเสริมแนะนำคลิ๊ก

0 ความคิดเห็น:

Premium Blogspot Templates
Copyright © 2012 หาอาชีพเสริม ระหว่างเรียน ปี 2560 อาชีพ สร้างรายได้เสริม ทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย