เปิดรับสมัครสอบในส่วนของกรมทางหลวงชนบท เพิ่มอีก 20 อัตราภายในสิ้นเดือนกันยายน 2558

เปิดรับสมัครสอบในส่วนของกรมทางหลวงชนบท เพิ่มอีก 20 อัตรา ภายในสิ้นเดือนกันยายน 2558 ระเบียบการรับสมัคร และรายละเอียดต่างๆ โปรดคลิ๊กดูด้านใน หากใครกำลังมองหางานที่มั่นคง เป็นงานราชการสมัครได้ตามกำหนดที่แจ้ง (งานอื่นๆ )1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
1.ประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา
2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
3.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา
4.วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา
5.นายช่างโยธา 5 อัตรา
6.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 6 อัตรา
7.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 3 อัตรา

* ไม่ต้องผ่าน ภาค ก. ของ ก.พ.
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลารับสมัคร
ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสมัครสามารถดำเนินการ ดังนี้
1) ผู้สมัครสอบในตำแหน่งที่ 1-5 รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์รับสมัครสอบออนไลน์ของกรมทางหลวงชนบท หัวข้อ “ใบสมัครออนไลน์” [คลิกที่นี่]โดยมีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 250 บาท

2) ผู้สมัครในตำแหน่งที่ 6-7 สามารถขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่กลุ่มสรรหาและวินัย สำนักบริหารกลาง ชั้น 6 อาคาร 2 กรมทางหลวงชนบท ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์http://www.drr.go.th/ ในวันที่ 30 กันยายน 2558
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ (ตำแหน่งที่ 1-5 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
3. รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคลคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

0 ความคิดเห็น:

Premium Blogspot Templates
Copyright © 2012 หาอาชีพเสริม ระหว่างเรียน ปี 2560 อาชีพ สร้างรายได้เสริม ทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย