บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) รับสมัครตำแหน่งเลขานุการ 1 อัตราด่วนบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) รับสมัครตำแหน่งเลขานุการ 1 อัตราด่วน สนใจร่วมงานกับบริษัทฯ สามารถสมัครผ่านทาง Website  www.tollway.co.th หรือ จดหมาย หรือ สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงาน บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือดอนเมืองโทลล์เวย์, ดำเนินธุรกิจรับสัมปทานจากกรมทางหลวง ในการก่อสร้างและดำเนินกิจการทางยกระดับ จัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง งานซ่อมบำรุงรักษาทาง และการให้บริการความสะดวก และความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง ตั้งแต่ดินแดง-อนุสรณ์สถาน ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ดังต่อไปนี้.
เลขานุการบริษัทฯ (ตามหน้าที่ ที่ก.ล.ต.กำหนด) (1 อัตรา)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 38 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือหากจบปริญญาโท ด้านนิติศาสตร์ การบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบกาณ์โดยรวม 10 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการทำงานในบริษัทมหาชน หรือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับ พรบ.บริษัทมหาชน และพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหากเคยเป็นเลขานุการบริษัทตามกฎระเบียบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • มีประสบการณ์การบริหารจัดการอย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Ms Office) และทักษะภาษาอังกฤษ ระดับดี - ดีมาก
สวัสดิการ
 1. โบนัสประจำปี
 2. ประกันสังคม
 3. กองทุนเงินทดแทน
 4. ค่ารักษาพยาบาล
 5. ประกันชีวิตอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 7. ตรวจสุขภาพประจำปี
 8. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจบุพการี
 9. รางวัลพนักงานสถิติการทำงานยอดเยี่ยม
 10. เครื่องแบบพนักงาน
 11. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 12. กีฬาประจำปี
 13. ค่ากะ (เฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติเป็นกะ)
 14. ทุนการศึกษาบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี
 15. กิจกรรมวันเกิดพนักงาน
ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ
สนใจร่วมงานกับบริษัทฯ สามารถสมัครผ่านทาง Website หรือ จดหมาย หรือ สมัครด้วยตัวเอง พร้อมเอกสารเบื้องต้นดังนี้
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการศึกษา
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป
 • เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี) 

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 40/40 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2792-6531 - 6536 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
E-mail address: wassana@tollway.co.th,  rumphai.c@tollway.co.thatchara@tollway.co.th
เวบไซต์ของบริษัทฯ www.tollway.co.th

0 ความคิดเห็น:

Premium Blogspot Templates
Copyright © 2012 หาอาชีพเสริม ระหว่างเรียน ปี 2560 อาชีพ สร้างรายได้เสริม ทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย