สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครทำงานราชการด่วน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครทำงานราชการด่วน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 20 กุมภาพพันธ์ 2558 ไม่เน้นว่าจะต้องผ่านภาค ก ของ ก.พ. หากใครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามรายละเอียดท้ายนี้ สามารถยืนใบสมัครได้แล้ววันนี้ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจในปัจจุบันมีความมั่นคง และสวัสดิการดีมาก“สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)”

ลิงค์: http://iqepi.com/27429/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานส่งเสริมการลงทุน,พนักงานสนับสนุนการลงทุน (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี))
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน: 13,010-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 – 20 ก.พ. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน (ปฏิบัติงานศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี))
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : หน่วยที่ 1
ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
• มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
• มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
• มีใจรักในการให้บริการ
• มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
• มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
• มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
• มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และงานตรวจสอบ
๒. งานประสานงานภายในและกับ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
๓. งานสนับสนุนด้านการวางแผน
ติดตามประเมินผล งานสถิติและงานเอกสารอื่น ๆ
๔. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หมายเหตุ : ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (จ.ชลบุรี)

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานสนับสนุนการลงทุน (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี))
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : หน่วยที่ 2
ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการลงทุน กลุ่มงานบริการ
• มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
• มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
• มีใจรักในการให้บริการ
• มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
• มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
• มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
• มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานสารบรรณ และระบบ
เอกสาร
๒. ติดต่อประสานงานภายใน
๓. งานสนับสนุนด้านการวางแผน
ติดตามประเมินผล งานสถิติและงานเอกสารอื่น ๆ
๔. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (จ.ชลบุรี)
สมัครงาวิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
 ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

0 ความคิดเห็น:

Premium Blogspot Templates
Copyright © 2012 หาอาชีพเสริม ระหว่างเรียน ปี 2560 อาชีพ สร้างรายได้เสริม ทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย