เปิดรับอีกแล้วสำหรับงานราชการ : นักเรียนนายสิบตำรวจ ปี 2559เปิดรับอีกแล้วสำหรับงานราชการ : นักเรียนนายสิบตำรวจ ปี 2559  ตอนนี้เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ สำหรับการสมัครสอบรอบนี้ รับจำนวน 5,000 อัตรา ถ้าหากสนใจงานราชการสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ต http://www.policeadmission.org ตั้งแต่วันที่ 9 - 23 พฤศจิกายน 2559 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.1) ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 9 - 23 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 5,000 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป
- เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัครสอบ
- ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
- สำเร็จการศึกษาวุฒิ ม.6 , ปวช. หรือเทียบเท่า ภายในวันปิดรับสมัคร


จำนวนที่เปิดรับในแต่ละหน่วย
ตำรวจภูธรภาค 1 จำนวน 400 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 2 จำนวน 300 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 3 จำนวน 400 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 4 จำนวน 400 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 5 จำนวน 250 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 6 จำนวน 300 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 7 จำนวน 250 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 8 จำนวน 200 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 9 จำนวน 100 อัตรา
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนใต้ (ศชต.) จำนวน 500 อัตรา
กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) จำนวน 1000 อัตรา
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) จำนวน 900 อัตรา

*** วิชาที่ออกข้อสอบตำรวจ
*** คำแนะนำในการเตรียมอ่านหนังสือติวสอบตำรวจ

การรับสมัครสอบ
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 23 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ตำรวจภูธรภาค 1
- ตำรวจภูธรภาค 2
- ตำรวจภูธรภาค 3
- ตำรวจภูธรภาค 4
- ตำรวจภูธรภาค 5
- ตำรวจภูธรภาค 6
- ตำรวจภูธรภาค 7
- ตำรวจภูธรภาค 8
- ตำรวจภูธรภาค 9
- ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนใต้ (ศชต.)
- กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)
- กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

0 ความคิดเห็น:

Premium Blogspot Templates
Copyright © 2012 หาอาชีพเสริม ระหว่างเรียน ปี 2560 อาชีพ สร้างรายได้เสริม ทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย