กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครพนักงานจำนวน 246 อัตรา


กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครพนักงานจำนวน 246 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 สิงหาคม 2559 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://dmsc.thaijobjob.com/


ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 อัตรา
2. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
3. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาโท) จำนวน 3 อัตรา
4. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาตรี) จำนวน 121 อัตรา
5. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา
6. นักฟิสิกส์รังสี จำนวน 4 อัตรา
7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
8. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 21 อัตรา
9. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 6 อัตรา
10. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 6 อัตรา
11. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา
12. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 5 อัตรา
13. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
14. เจ้าพนักงานราชการ จำนวน 36 อัตรา
15. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
16. นายช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา
17. พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 12 อัตรา
18. พนักงานบริการ จำนวน 7 อัตรา
19. พนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 6 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 สิงหาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://dmsc.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

หมวดหมู่ :: พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สอบแข่งขันได้จะ เป็นพนักงาน,ลูกจ้าง อื่นๆ


0 ความคิดเห็น:

Premium Blogspot Templates
Copyright © 2012 หาอาชีพเสริม ระหว่างเรียน ปี 2560 อาชีพ สร้างรายได้เสริม ทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย