มหาวิยาลัยมหิดลรับสมัครนักวิชาการศึกษา เปิดถึงวันที่ 18 มีนาคมนี้เท่านั้น


มหาวิยาลัยมหิดลรับสมัครนักวิชาการศึกษา เปิดถึงวันที่ 18 มีนาคมนี้เท่านั้น สนใจรีบสมัครด่วน ทางแอดมินไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เป็นเพียงนำข้อมูลประกาศรับสมัครงานจากเว็บไซด์ jobdb มาช่วยเผยแพร่สำหรับผู้ที่กำลังหางานทำ อยากทำงานในมหาวิทยาลัย สามารถติดต่อโทรสอบถามรายละเอียดได้ในวันและเวลาราชการ

Academic Officer/นักวิชาการศึกษา (ปฎิบัติงานบริหารและพัฒนาหลักสูตร)

College of Music Mahidol University

ปริมณฑล-นครปฐม


ช่วงเงินเดือนตรงกับที่ค้นหา 
งานเต็มเวลา
หมายเลขอ้างอิงจ๊อบส์ดีบี:JTH300003001085399

Reference No. MS0224161


ตำแหน่ง:        นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานบริหารและพัฒนาหลักสูตร)  1  อัตรา    
วันที่รับสมัคร:    ระหว่างวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2559  ถึงวันที่  18 มีนาคม 2559
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขี้นไป ด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Office, SPSS, Power Point, Internet ได้เป็นอย่างดี
 4. มีความสามารถในการในการติดต่อประสานงานและมีทักษะการสื่อสารเป็นอย่างดี
 5. มีการปรับตัวที่ดี มีความอดทน กระตือรือร้น และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน
 6. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 7. หากมีประสบการณ์ด้านงานบริหารและพัฒนาหลักสูตรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. ปฏิบัติงาน ณ งานบริหารและพัฒนาหลักสูตร ทำหน้าที่ในการพัฒนา บริหาร และปรับปรุง ประเมินผล รวมถึงการจัดทำและประสานงานด้านข้อมูล ประจำหลักสูตรปริญญาตรี
 2. ดูแลและประสานงานกับคณาจารย์ด้านข้อมูลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)
 3. เตรียมการประชุม และบันทึกรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรระดับปริญญาตรี
 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


การสมัครและการยื่นใบสมัคร

1. ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถส่งไฟล์ประวัติส่วนตัวโดยย่อ (Resume) ผลงาน พร้อมทั้งจดหมายรับรอง เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน  โดยขอให้ระบุเลข Reference No ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบให้ชัดเจน  โดยหมดเขตการรับสมัครในวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๘๐๐๒๕๒๕ ต่อ ๑๐๖

2. สามารถขอรับใบสมัครได้ที่งานทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

3. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่งานทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยขอให้ระบุreference no. มาด้วย

 • สมัครงาน
 • jobsDB จะส่ง ใบสมัครของคุณไปยัง
  College of Music Mahidol University

  0 ความคิดเห็น:

  Premium Blogspot Templates
  Copyright © 2012 หาอาชีพเสริม ระหว่างเรียน ปี 2560 อาชีพ สร้างรายได้เสริม ทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย