สมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการไม่ต้องผ่านภาค ก ของก.พ.

สมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการไม่ต้องผ่านภาค ก ของก.พ. ถ้าใครเห็นประกาศนี้แล้วสนใจงานราชการติดต่อสอบถามรายละเอียด สมัครด้วยตนเอง ให้ขอและยื่นใบสมัคร ได้ที่กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ชั้น 1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2558 ในวันเวลาราชการ


กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 6 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2558

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
จำนวน 6 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

การรับสมัคร
- ผู้ประสงค์จะสมัครด้วยตนเอง ให้ขอและยื่นใบสมัคร ได้ที่กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ชั้น 1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2558 ในวันเวลาราชการ
- ผู้ประสงค์จะสมัครทางไปรษณีย์ ให้ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ EMS โดยพิมพ์ใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ และค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกฯ เป็นไปรษณีย์ธนาณัติ ไปที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ชั้น 1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400 ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2558 (ยึดตราประทับไปรษณีย์) โดยวงเล็บมุมซองว่า "สมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ"

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร
หมวดหมู่ :: งานราชการ
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สอบแข่งขันได้จะ บรรจุเป็นข้าราชการ
เข้าชม 14076 ครั้ง 

0 ความคิดเห็น:

Premium Blogspot Templates
Copyright © 2012 หาอาชีพเสริม ระหว่างเรียน ปี 2560 อาชีพ สร้างรายได้เสริม ทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย