แชร์เลยงานราชการรับด่วน 29 อัตรา ณ สำนักงบประมาณ

แชร์เลยงานราชการรับด่วน 29 อัตรา ณ สำนักงบประมาณ ใครสนใจยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เท่านั้น งานราชการสวัสดิการดี มีความมั่นคงไม่ต้องกลัวตกงานสำนักงบประมาณเปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 29 อัตรา 28 พฤษาคม - 25 มิถุนายน 58

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 29 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2558

ประกาศสำนักงบปนะมาณ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคเข้าราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1.ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
จำนวน 20 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขา และ  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.

2.ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

3.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

4.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
-ใบสมัครสอบ

0 ความคิดเห็น:

Premium Blogspot Templates
Copyright © 2012 หาอาชีพเสริม ระหว่างเรียน ปี 2560 อาชีพ สร้างรายได้เสริม ทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย