ประกาศรับสมัครงานราชการ ปี 2557 : กรมประมง รับพนักงานประจำสำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

ประกาศรับสมัครงานราชการ ปี 2557 : กรมประมง รับพนักงานประจำสำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเลกรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  รวม 2 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11 – 19 กรกฏาคม 2557

กรมประมง

ตำแหน่งที่รับสมัคร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
สหโภชน์ กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ การบัญชี
สหโภชน์ รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน และมีความรู้ความสามารถประกอบอาหารไทย จีน ฝรั่ง เป็นอย่างดี และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ตั้งแต่วันที่ 11 – 19 กรกฏาคม 2557
กรมประมง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
รายละเอียดการรับสมัคร คลิก

การติดต่อ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล อาคารปลอดประสพ ชั้น 7 กรมประมง เกษตรกลาง บางเขน กรุงเทพฯ 10900 โทร.02-5620533 เว็บไซต์: www.fisheries.go.th/marine/DeepSea
เว็บงานอื่นๆ http://xn--72cf0csveb4a9aq0bug0bi8o7e.blogspot.com/

0 ความคิดเห็น:

Premium Blogspot Templates
Copyright © 2012 หาอาชีพเสริม ระหว่างเรียน ปี 2560 อาชีพ สร้างรายได้เสริม ทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย