หางานราชการ งานเอกชน งานประจำ อาชีพเสริม ในปี 2557 click here


งานราชการ กรมบัญชีกลาง รับสมัคร พนักงานราชการหลายอัตรา เงินเดือน 15000 บาทUp
หางานราชการ งานเอกชน งานประจำ อาชีพเสริม ในปี 2557  อัพเดทข่าวงานราชการที่เปิดสอบล่าสุดประจำวันนี้(2ุ6/07/57) งานราชการ กรมบัญชีกลาง รับสมัคร พนักงานราชการหลายอัตรา เงินเดือน 15000 บาทUp ระดับวุฒิปริญญาตรี-โท ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์ “http://www.cgd.go.th” กรอกข้อความให้ถูกต้อง และครบถ้วน ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารให้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
งานราชการ กรมบัญชีกลาง รับสมัคร พนักงานราชการหลายอัตรา


ประกาศ กรมบัญชีกลาง
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน : พนักงานราชการ
กรมบัญชีกลาง
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคลังปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน : 17500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 
ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดปรากฎตามประกาศที่แนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : รายละเอียดปรากฎตามประกาศที่แนบ
ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดปรากฎตามประกาศที่แนบ

ชื่อตำแหน่ง : นักบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางบัญชี และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดปรากฎตามประกาศที่แนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : รายละเอียดปรากฎตามประกาศที่แนบ
ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดปรากฎตามประกาศที่แนบ

ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดปรากฎตามประกาศที่แนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : รายละเอียดปรากฎตามประกาศที่แนบ
ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดปรากฎตามประกาศที่แนบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดปรากฎตามประกาศที่แนบ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : รายละเอียดปรากฎตามประกาศที่แนบ
ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดปรากฎตามประกาศที่แนบ
เงื่อนไข : ไม่รับโอน

วิธีการรับสมัคร : งานราชการ กรมบัญชีกลาง รับสมัคร พนักงานราชการหลายอัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์  “http://www.cgd.go.th” กรอกข้อความให้ถูกต้อง และครบถ้วน ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารให้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557
Website : http://www.cgd.go.th

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร : “คลิกที่นี่

0 ความคิดเห็น:

Premium Blogspot Templates
Copyright © 2012 หาอาชีพเสริม ระหว่างเรียน ปี 2560 อาชีพ สร้างรายได้เสริม ทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย