รับสมัครช่างไฟฟ้า ประจำกรมวิชาการเกษตร หมดเขตรับสมัคร 10 มิถุนายน 2557


รับสมัครช่างไฟฟ้า ประจำกรมวิชาการเกษตร หมดเขตรับสมัคร 10 มิถุนายน 2557 จบวุฒิปวช. ขึ้นไป อยากทำงานราชการ เป็นเจ้าหน้าของรัฐ สังกัดกรมวิชาการเกษตร รีบยื่นใบสมัครด่วน สวัสดิการดี สิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามระเบียบสำนักนายกฯ

งานราชการ,งานประจำ,อาชีพเสริม,งานระหว่างเรียน คลิ๊กรายละเอียดงาน

  ๑. ตรวจ ทดสอบ ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง แก้ไข และติดตั้งงานไฟฟ้า หรือ 
   ๒. บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ 
  ๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลาการจ้าง:  ไม่เกิน ๔ ปี ทำสัญญาจ้างปีต่อปี
สิทธิประโยชน์:  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗

ผู้สมัคร
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สมัครด้วยตนเอง:  ตั้งแต่วันพุธที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง วันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗  ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อบริษัท
กรมวิชาการเกษตร
กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ตึกกสิกรรม ชั้น ๔
บริเวณเกษตรกลางบางเขน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เพิ่มเติม
เว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร http://www.doa.go.th
ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

0 ความคิดเห็น:

Premium Blogspot Templates
Copyright © 2012 หาอาชีพเสริม ระหว่างเรียน ปี 2560 อาชีพ สร้างรายได้เสริม ทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย